Dlaczego ludzie zakładają rodzinę

Dlaczego ludzie zakładają rodzinę

Ludzie mają w życiu różne priorytety. Jedni pragną poświęcić się nauce, odkrywać nowe rzeczy, które mogą pomóc ludzkości lepiej żyć. Powołaniem innych bywa sztuka czy sport. Jeszcze inni czerpią największą satysfakcję z podróży. Nie brakuje też jednak osób, dla których priorytetem okazuje się rodzina, zaś wszystkie inne aktywności, praca zawodowa bądź hobby stoją na dalszych pozycjach w hierarchii wartości. Zakładanie rodziny jest doskonałym przykładem racjonalności jednostki we współczesnym oraz starożytnym społeczeństwie. Dowodzi też, że chociaż ludzie nie zawsze chcą myśleć o łączeniu się w małżeństwa przez pryzmat racjonalności i ekonomicznego rozrachunku a emocjonalności i uczuć podświadomość pcha ich w ramiona innych, aby zakładać rodziny i zabezpieczyć swoją przyszłość. Tak ekonomiczną jak i zdrowotną, albowiem rodzina pomaga przetrwać nie tylko przez problemy finansowe, ale również w chwilach gorszego stanu zdrowia. Niekiedy absolutnie niezbędne jest poświęcenie czasu na opiekę nad chorym dzieckiem i trudno wyobrazić sobie, aby bez rodziny gotowej do poświęceń możliwe było dokonanie przeszczepu ratującego życie dla jednego z członków. Oczywiście przy zakładaniu rodziny nikt nie zastanawia się nad takimi sytuacjami, ale kiedy ktoś samotnie idzie przez życie i jest dumny ze swojej samotności, nagle załamuje się na wieść o chorobie, która zmienia wszystko w dotychczasowym życiu i wartościach.