Kilka słów o temperaturze ciała

Kilka słów o temperaturze ciała

Prawidłowa temperatura ciała kształtuje się w granicach od trzydziestu sześciu do trzydziestu ośmiu stopni Celsjusza. Za gorączkę uznaje się temperaturę powyżej trzydziestu siedmiu i siedmiu dziesiątych stopnia, gdy jest mierzona w ustach oraz trzydziestu ośmiu stopni Celsjusza, gdy jest mierzona w odbytnicy. Do hipotermii dochodzi, jeśli temperatura spadnie poniżej trzydziestu pięciu stopni Celsjusza. Temperatura ciała waha się w zależności od aktywności człowieka i pory dnia: najwyższa jest rano, ponieważ w czasie snu mięśnie są mało aktywne, najwyższa zaś późnym popołudniem, po całym dniu działania. Wysoka jest również wtedy, gdy człowiek przed pomiarem wykonywał dużą aktywność fizyczną. Gorące czoło może być pierwsza oznaką gorączki. Dla pewności trzeba jednak zmierzyć temperaturę przy pomocy termometru. U małych dzieci ośrodek regulacji nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, dlatego temperatura może u nich wzrastać szybciej niż u człowieka dorosłego. W przypadku stwierdzenia gorączki należy ponownie zmierzyć temperaturę po upływie około dwudziestu minut, gdyż może okazać się, że był to tylko chwilowy skok. Nigdy nie należy brać wysokiej temperatury za wykładnik stanu zdrowia gdyż jest ona tylko jedną z oznak choroby. Człowiek może być bardzo chory i nie gorączkować albo zupełnie zdrowe mimo gorączki.