Marzenia o studiach medycznych

Marzenia o studiach medycznych

Żeby dostać się na wymarzone studia, trzeb bardzo dobrze zdać egzamin maturalny. Dawniej absolwenci liceum podchodzili do egzaminów wstępnych. Testy organizowały uczelnie, dlatego ich poziom wykraczał poza standardowy materiał ze szkoły. W przypadku nowej matury nie ma tego problemu. Wszystkie pytania, nawet na arkuszach rozszerzonych, odpowiadają zrealizowanemu przez szkołę programowi nauczania. To bardzo wygodne, zwłaszcza dla kandydatów na medycynę. Uczelnie medyczne od zawsze słynęły z trudnych, wyjątkowo wymagających kryteriów przyjęcia na studia. W tej kwestii nic się nie zmieniło, poza formą sprawdzania wiedzy kandydatów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnie powinny rekrutować studentów na podstawie wyników z matur. Progi punktowe ustalają komisje rekrutacyjne. Jak łatwo się domyślić, na kierunku lekarskim są one bardzo wysokie. Najlepsze polskie uczelnie wymagają co najmniej dwóch egzaminów, z biologii i chemii. Uniwersytet Jagielloński bierze również pod uwagę fizykę albo matematykę. Jak zatem dobrze przygotować się do egzaminów? Warto rozwiązywać jak najwięcej testów w ramach treningu. Zwykle sama wiedza nie stanowi problemu. Kłopotem okazuje się błędne czytanie pytań albo udzielanie odpowiedzi nie na temat. Warto poszerzać swoje horyzonty o dodatkowe wiadomości z chemii i biologii. Prawdopodobnie nie przydadzą się nam na maturze, ale pomogą na pierwszym semestrze medycyny.