Medycyna jako sztuka

Medycyna jako sztuka

Dla większości pacjentów pojęcie medycyna wiąże się raczej z całkowicie pragmatycznym podejściem do problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem organizmu człowieka. Tymczasem już od najwcześniejszych wieków jej uprawiania była traktowana jako sztuka, którą nie każdy potrafi opanować w równym stopniu. Właśnie od łacińskiego słowa, oznaczającego „sztukę lekarską” pochodzi znane nam dziś pojęcie, o którego korzeniach wiele osób nie pamięta. Łatwiej byłoby nam podejść do problemów zdrowotnych, gdyby pojęcie medycyny było traktowane znacznie szerzej i podkreślało znaczenie, jaką ma sprawny umysł lekarza. Mogłaby ona wtedy posiadać znacznie więcej znaczeń, niż obecnie, ponieważ oprócz praktycznego podejścia, pacjenci odczuwaliby większy komfort psychiczny podczas procesu leczenia. Sztuka ta polega właśnie na zapewnieniu pacjentom najlepszych warunków, komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Lekarze, świadczący usługi zarówno w gabinetach prywatnych, jak i publicznych znacznie zyskaliby na szacunku, ponieważ ich praca nie byłaby traktowana jedynie jako bierne wypisywanie stałych recept. Chociaż wydawać by się mogła że etyka lekarska w ostatnich latach straciła na wartości, to jednak samo pojęcie medycyny zobowiązuje do stałego podnoszenia poprzeczki w kwestii skutecznego i komfortowego leczenia.