Naczelna rola chirurgii w medycynie

Naczelna rola chirurgii w medycynie

Chirurgia cieszy się w zawodach medycznych ogromnym szacunkiem. Wielu lekarzy uważa tą specjalizację za zdecydowanie najtrudniejszą. Nic w tym dziwnego. Otwieranie żywego człowieka na stole operacyjnym stanowi spore ryzyko. Nawet prosty zabieg, jak wycięcie wyrostka, może zakończyć się ciężkimi powikłaniami, a nawet zgonem. Wystarczy drobne zakażenie, które doprowadzi do niebezpiecznej dla zdrowia sepsy. Dlatego pierwszą zasadą obowiązującą na bloku jest sterylność. Chirurdzy oraz grupa instrumentariuszy i pielęgniarek wyrabiają w sobie nawyk utrzymywania porządku i czystości. W sali operacyjnej każdy zajmuje ściśle określone miejsce, wypełniając wąski zakres obowiązków. Anestezjolog usypia pacjenta, natomiast pielęgniarki przygotowują pomieszczenie i sprzęt. Specjalnie wyznaczone instrumentariuszki towarzysząa chirurgowi, podając mu narzędzia w trakcie zabiegu. Niektóre operacje trwają zaledwie czterdzieści minut, inne zajmują kilka, a nawet kilkanaście godzin. Do historii przeszedł pierwszy udany przeszczep serca w wykonaniu polskiego kardiologa. Profesor Zbigniew Religa operował przez dwadzieścia trzy godziny, zanim nowe serce podjęło pracę! Dlatego lekarze, którzy planują karierę w chirurgii, muszą posiadać wyjątkowo silny organizm. Nie mniej istotna jest odporność na stres. Duże obciążenie stanowi praca w zawodzie kardio oraz neurochirurga. Na szacunek zasługują również specjaliści z chirurgii onkologicznej oraz urazowej.