Osiągnięcia współczesnej kardiologii

Osiągnięcia współczesnej kardiologii

Kardiologia jest jedną z najtrudniejszych dyscyplin współczesnej medycyny. Co ciekawe, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród absolwentów kierunku lekarskiego. Kardiolodzy zajmują się leczeniem chorób serca oraz naczyń krwionośnych. Wiele problemów można naprawić tylko w wyniku agresywnych działań, czyli operacji chirurgicznych. Lekarze wykonujący zabiegi często specjalizują się również w torakochirurgii, czyli ingerowaniu w pozostałe narządy klatki piersiowej. Powszechnym zjawiskiem jest przeszczepianie serca wraz z jednym bądź dwoma płucami. Połączenie dwóch operacji zmniejsza ryzyko powikłań. Samo serce narażone jest na szereg chorób związanych z dziedziczeniem lub nieprawidłowymi nawykami człowieka. W pierwszym przypadku wady są wykrywane już w życiu płodowym albo zaraz po rodzeniu. Rzadko dochodzi do sytuacji, w której wada wrodzona ujawnia się dopiero w wieku dorosłym. Typowe problemy to niedorozwój któregoś z przedsionków, niedomykalność lub brak zastawki albo przerost jednej z komór. To ostatnie zjawisko znacznie częściej wiąże się z nadciśnieniem tętniczym, typowym dla osób otyłych. Zbyt duża masa ciała odbija się wyjątkowo negatywnie na układzie krwionośnym. Tętnice i żyły ulegają zatkaniu, a przepływająca krew zwiększa ciśnienie w naczyniach. W efekcie serce musi pompować krew szybciej, co bardzo obciąża ten mięsień. Jeżeli taka sytuacja trwa bardzo długo, dochodzi do zawału bądź arytmii serca. Zawał polega na pęknięciu któregoś z naczyń wieńcowych, które starczają krew do serca. Następuje niedokrwienie i obumarcie tkanki. Konsekwencja arytmii jest nierównomierny skórcz przedsionków i komór, co utrudnia pompowanie krwi.