Otyłość a psychika

Otyłość a psychika

Problem otyłości nie jest tylko problemem fizycznym. Otyłość w równie dużym stopniu związana jest ze sferą psychiczną człowieka. Otyłość może być spowodowana przez niektóre zaburzenia psychiczne. Depresja często związana jest z występującymi w niej zaburzeniami łaknienia, które mogą przybierać postać nadmiernego objadania się. Taki przebieg depresji jest charakterystyczny szczególnie dla kobiet. Wiele kobiet ma także ukształtowany sposób radzenia sobie z trudnościami właśnie poprzez ich zajadanie. Kobieta smutna czy zła sięga po batoniki i inne słodycze, co często skutkuje rozwinięciem się u niej nadwagi, a następnie otyłości. Leczenie zaburzeń psychicznych związane jest z podawaniem określonych lekarstw, które często też prowadzą do otyłości. Terapia otyłości nie będzie pełna jeśli do zespołu, który pracuje z osoba otyłą nie dołączymy psychologa. Psycholog może pracować z osobą otyłą nad odpowiednim poziomem motywacji, który sprzyjać będzie chudnięciu. Często osoby otyłe przechodzą psychoterapię prowadzą w nurcie behawioralnym lub też poznawczym. Psycholog może także pracować z osobą otyłą nad wykształceniem się odpowiedniego obrazu samego siebie, który w przypadku osób otyłych bardzo często jest zaburzony.