Przyczyny otyłości

Przyczyny otyłości

Otyłość powstaje w następstwie różnych chorób. Może ona być efektem zarówno chorób somatycznych, jak i chorób psychicznych. Wśród chorób somatycznych, które mogą prowadzić do powstawania otyłości wymienia się chociażby urazy mózgu i guzy mózgu. Oczywiście choroba taka musi objąć odpowiedni fragment mózgu, a guz usytuować się w odpowiednim jego miejscu. Zazwyczaj chodzi o uszkodzenie ośrodka sytości czy ośrodków, które odpowiedzialne są za odpowiedni poziom samokontroli. Otyłość może towarzyszyć także licznym endokrynopatiom. Wymienić tu można chociażby występującą coraz częściej nadczynność tarczycy, która bardzo często objawia się niewielkim apatytem oraz otyłością właśnie. Otyłość może pojawić się też w licznych chorobach, które spowodowane są wadami chromosomalnymi. W tej grupie można wymienić chociażby znany wszystkim zespół Downa. Osoby, które na niego chorują bardzo często mają problemy z wagą, które nie są jednak wynikiem zwiększonego apetytu. Otyłość pojawia się także w chorobach i zaburzeniach psychicznych. Bardzo często otyłość może pojawić się u osób z zaburzeniami nastroju, które zajadają swoje smutki. Otyłość może powstać także w przebiegu schizofrenii czy zaburzeń lękowych.