Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia

Nad jakością świadczeń medycznych w skali międzynarodowej czuwa WHO, czyli w polskim tłumaczeniu Światowa Organizacja Zdrowia. WHO funkcjonuje pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, której członkiem jest również Polska. Główną siedzibą międzynarodowej organizacji na rzecz zdrowia jest Genewa. Co roku organizowane są obchody pod patronatem WHO, przypominające o problemach zdrowotnych występujących na całym świecie. Na początku kwietnia przypominamy sobie o darmowych szczepieniach, które nie są dostępne dla wszystkich. Członkowie organizacji otwarcie mówią o niedoborze leków, sprzętu oraz personelu w niektórych państwach. Głównym celem WHO jest zmniejszanie różnic, które wciąż dzielą kraje rozwijające się od tych rozwiniętych. ONZ stara się zapobiegać groźnym epidemiom, przede wszystkim gruźlicy, malarii oraz dżumy. Od połowy lat osiemdziesiątych jednym z priorytetów jest również zwalczanie AIDS. Kontrola składu żywności i lekarstw także mieści się w kompetencjach Światowej Organizacji Zdrowia. W ostatnim czasie specjaliści WHO zwrócili uwagę na problem wysokiej umieralności wśród noworodków. Do Genewy zapraszani są najlepsi lekarze z całego świata. Wspólne debaty mają pomóc w poprawie jakości życia człowieka. Pod uwagę brani są mieszkańcy nie tylko krajów Unii Europejskiej czy USA, ale przede wszystkim biedniejsza ludność państw afrykańskich i azjatyckich.