Zapalenie szpiku kostnego u dzieci

Zapalenie szpiku kostnego u dzieci

Zapalenie szpiku kostnego jest rzadką chorobą kości pochodzenia bakteryjnego, Chociaż zakażona może zostać praktycznie każda kość, najczęściej zmiany zapalne dotyczą kości ramieniowej i udowej. Zakażenie jest następstwem urazu kości lub powstaje w wyniku przeniesienia zarazków drogą krwi z innych ognisk zapalnych. W kości gromadzi się ropna wydzielina, obszar zakażony staje się tkliwy na ucisk i bolesny. Po kilku dniach w następstwie przechodzenia stanu zapalnego z kości na tkanki miękkie powstaje ropowica. Chory nie może poruszać kończyną, której objętość znacznie się zwiększa. Zapalenie szpiku jest zawsze niebezpieczną chorobą. Może prowadzić do zniekształcenia lub zesztywnienia kości. Możliwym objawami są między innymi: duży ból i wrażliwość na ucisk w okolicach chorej kości, głównie kości ramieniowej i udowej, zaczerwienienie i obrzęk po 1 – 2 dniach, a następnie ropień, oszczędzanie chorej kończyny, utykanie, gdy chorobą dotknięta jest kość udowa, wysoka temperatura oraz utrata apetytu. Jeśli dziecko nagle zaczyna uskarżać się na ból w ramieniu lub w nodze, spróbujmy stwierdzić, czy przyczyną bólu nie jest uraz. Uciskajmy delikatnie bolące miejsce i próbujmy w ten sposób ustalić, jak duży ból odczuwa dziecko. Mierz dziecku temperaturę, aby sprawdzić, czy ma gorączkę. Następnie kładziemy dziecko do łóżka, aby chore kończyny mogły odpocząć.